Mjesni odbor

MJESNI ODBOR BRELA GORNJA

Mjesni odbor Brela Gornja formiran je u studenom 2002. godine, na području nekadašnje Mjesne zajednice Gornja Brela, u današnjoj općini Brela. Prvi predsjednik Vijeća mjesnog odbora bio je Mladen Carević, a članovi Vijeća Ivica Ursić i Marin Bartulović, svi s Nezavisne liste Vjekoslava Škrabića. Nakon isteka mandata prvog saziva Vijeća mjesnog odbora, nisu raspisani novi izbori i Vijeće je prestalo sa radom.

Na zahtjev mještana, izbori za Vijeće mjesnog odbora ponovno su održani u mjesecu studenom 2007. godine, zajedno sa Parlamentarnim izborima u RH. Na izborima je pobjedila Nezavisna lista mladih kao jedina predložena lista i 31.12.2007. formirano je Vijeće mjesnog odbora. Za predsjednika VIjeća mjesnog odbora izabran je Toni Škrabić.

U prosincu 2011. paralelno s Parlamentarnim izborima u RH, održani su izbori za Vijeće mjesnog odbora Brela Gornja. Kao jedina istaknuta lista, kao i na prethodnim izborima, pobjedila je Nezavisna lista mladih, nositelja liste Ivana Tomaša.

Formirano je Vijeće mjesnog odbora u sastavu:

1. Ivan Tomaš, predsjednik
2. Ana Carević, potpredsjednica
3. Marin Tomaš, tajnik
4. Ivica Buvinić, član
5. Toni Škrabić, član

vijece

Prostorije Vijeća mjesnog odbora nalaze se u Mjesnom domu na Subotišću, Cesta Domovinskog rata 38/1 u Brelima Gornjim. Preuređene su 2008. godine i nabavljena je oprema za rad sredstvima Općine Brela.

dom

vijecnica

Vijeće mjesnog odbora djeluje na području mjesta Brela Gornja i ima ovlasti dane Statutom općine Brela, detaljnije uređene Pravilima i Poslovnikom o radu Vijeća mjesnog odbora.